MITOITUSPOHJAT

Rakennesuunnittelijalle kertyy vuosien aikana paljon erilaisia mitoituspohjia. Olen päätynyt siihen tulokseen, että se ei ole keneltäkään pois vaan jopa alan edun mukaista, mikäli lataan nämä vapaaseen levitykseen. Tälle sivulle on ladattu yleisimpien perustus- ja betonirakenteiden mitoituspohjat.

Pohjat ovat sellaisenaan vapaassa käytössä opiskelijoille ja pöytälaatikkoinsinööreille. Jokaisen on kuitenkin hyvä muistaa vastuu suorittamistaan laskennoista.

Mikäli jokin pohjista osoittautuu ammatinharjoittajille hyödylliseksi, kannattaa asiasta olla yhteydessä. Erityisesti tukimuurin ja pilarianturoiden laskentapohjat ovat osoittaneet erittäin rahanarvoisiksi infran raskaiden taitorakenteiden mitoituksessa.


HUOM! Laskentapohjat päivittyvät jatkuvasti monipuolisemmiksi ja uusia lisäillään tasaiseen tahtiin.

Maanvaraisen pilarianturan mitoitus - DA2* V.23.1.2019
 • Kuormitustapaukset: Vmax+Hmax ja Vmin+Hmax
 • Kantokestävyys
 • Liukukestävyys
 • Epäkeskisyyden ehtojen tarkastus pää- ja poikkisuunnassa
 • Vaakakuormat voivat vaikuttaa neljään eri suuntaan
 • Pohjapainekuvaajien piirto

 • Mitoituspohjalla on mahdollista tarkastella monimutkaisesti kuormitetun pilarianturan pohjapaineita.
  Eri kuormitustapauksissa tehokas pohjapinta-ala voi sijaita anturassa täysin vastakkaisissa kulmissa.


Kallionvaraisen pilarianturan mitoitus - DA2* V.23.1.2019
 • Kuormitustapaukset: Vmax+Hmax ja Vmin+Hmax
 • Kuormitustapaukset: Vmax+Hmax ja Vmin+Hmax
 • Kallion murtokestävyys
 • Liukukestävyys
 • Epäkeskisyyden ehtojen tarkastus pää- ja poikkisuunnassa
 • Kaatumisvarmuus pää- ja poikkisuunnassa
 • Vaakakuormitus neljään suuntaan
 • Pohjapainekuvaajien piirto

 • Mitoituspohjalla on mahdollista tarkastella monimutkaisesti kuormitetun pilarianturan stabiliteettia.
  Eri kuormitustapauksissa antura voi kaatua täysin vastakkaisiin suuntiin.


Pilarianturan laatan rakenteellinen mitoitus V.9.9.2018
 • Laatan alapinnan taivutusraudoitus
 • Leikkausraudoittamattoman laatan lävistyskestävyys RakMK B4 mukaisesti
 • Redusoidun lävistysvoiman laskenta pyöreälle ja suorakaiteen muotoiselle pilarille

 • HUOM. Laatan yläpinnan taivutusraudoitus, halkeamaleveydet ja pilarinosto on mitoitettava erikseen.


Pilarinoston mitoitus taivutukselle ja leikkaukselle V.23.1.2019
 • Pilarinoston taivutusraudoitus puhtaasti taivutettuna rakenteena
 • Leikkausraudoittamattoman poikkileikkauksen leikkauskestävyys

 • Huom! Laskentapohja soveltuu vain matalan pilarinoston mitoittamiseen. Korkea pilarinosto on mitoitettava betonipilarina puristuksen ja taivutuksen yhteisvaikutukselle. Ks. erillinen laskentapohja. Pilarinoston halkaisuvoima on tarkasteltava erikseen.


Maanvaraisen seinäanturan mitoitus - DA2* V.23.1.2019
 • Kuormitustapaukset: Vmax+Hmax ja Vmin+Hmax
 • Kantokestävyys
 • Liukukestävyys
 • Epäkeskisyyden ehdon tarkastus pääsuunnassa
 • Vaakakuormat voivat vaikuttaa kahteen eri suuntaan
 • Pohjapainekuvaajien piirto


Seinäanturan laatan rakenteellinen mitoitus V.8.9.2018
 • Laatan alapinnan taivutusraudoitus
 • Leikkausraudoittamattoman laatan leikkauskestävyys
 • Redusoidun leikkausvoiman laskenta

 • HUOM. Laatan yläpinnan taivutusraudoitus, halkeamaleveydet ja perusmuuri on mitoitettava erikseen.


Pohjamaan painuma, pitkä maapenger, laatta tai seinäantura V.17.3.2018
 • Tehokkaan pystyjännityksen laskenta maakerroksissa 2:1-menetelmällä
 • Tarkastus, pysyykö pystyjännitys esikonsolidoituneella alueella
 • Painumien laskenta maakerroksissa


Maanvaraisen tukimuurin geotekninen ja rakenteellinen mitoitus - DA2* V.9.1.2019
  Geotekninen mitoitus
 • Mitoitus aktiivi- ja lepopaineelle
 • Tiivistyslisän huomiointi
 • Mielivaltainen tukimuuriin vaikuttava pistekuorma
 • Kantokestävyys
 • Liukukestävyys
 • Epäkeskisyyden ehdon tarkastus pääsuunnassa
 • Kuormitus- ja pohjapainekuvaajien piirto

 • Rakenteellinen mitoitus
 • Muurin juuren taivutus- ja halkeamamitoitus sekä jakoraudoitus
 • Muurin juuren valusauman kutistumaterästen mitoitus
 • Muurin juuren ja laatan välisen pontin leikkausmitoitus
 • Anturan taivutus- ja halkeamamitoitus sekä jakoraudoitus

 • HUOM! Taivutusmitoitus tehdään Eurokoodin mukaisella taulukkomitoituksella. Anturan nokan taivutus- ja leikkausmitoitus puuttuu.


Materiaalilujuudet V.9.9.2018
 • Betonin ja raudoitteen materiaalilujuuksien laskenta


Teräsbetonisen palkin tai laatan halkeamaleveys ja taipuma, esim. välipohjat V.24.8.2018
 • Pitkäaikainen kuormitus ns. "tavallinen kuormitus" ilman virumaa
 • Pitkäaikainen kuormitus ja viruman huomiointi
 • Lyhytaikainen "hetkellinen maksimikuormitus" kuormitus ilman virumaa

 • Pohjaan syötetään rakenteen kuormitukset sekä pitkä- ja lyhytaikainen taivutusmomentti ja määritellään tukiehdot.


Teräsbetonisen palkin tai laatan halkeamaleveys, esim. peruslaatat V.24.8.2018
 • Pitkäaikainen kuormitus ns. "tavallinen kuormitus" ilman virumaa
 • Pitkäaikainen kuormitus ja viruman huomiointi
 • Lyhytaikainen "hetkellinen maksimikuormitus" kuormitus ilman virumaa

 • Pohjaan syötetään pitkä- ja lyhytaikainen taivutusmomentti.


Teräsbetonisen laatan taivutusmitoitus V.24.8.2018
 • Tavanomaisen laatan raudoituksen mitoitus


Teräsbetonisen laatan lävistysmitoitus V.24.8.2018
 • Betonin lävistyskapasiteetti
 • Lävistyshakojen mitoitus


Teräsbetonisen palkin mitoitus V.24.8.2018
 • Monipuolinen pohja leukapalkkien mitoitukseen
 • Taivutus, leikkaus ja vääntö huomioitu
 • Rasituskuvaajien piirto


Teräsbetonisen pilarin mitoitus yhteisvaikutuskuvaajan avulla V.24.8.2018
 • Poikkileikkauksen kestävyyden määritys yhteisvaikutuskuvaajan avulla
 • Yhteisvaikutuskuvaajan ja rasitusten piirto diagrammiin
 • Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskapasiteetti

 • Huom. Halkaisuvoimat rakenteen päissä on tarkastettava erikseen.


Teräsbetonisen seinän mitoitus yhteisvaikutuskuvaajan avulla V.24.8.2018
 • Poikkileikkauksen kestävyyden määritys yhteisvaikutuskuvaajan avulla
 • Yhteisvaikutuskuvaajan ja rasitusten piirto diagrammiin
 • Leikkausraudoittamattoman rakenteen leikkauskapasiteetti

 • Huom. Halkaisuvoimat rakenteen päissä on tarkastettava erikseen.


Seinä tai pilari, toisen kertaluvun epäkeskisyys ja mitoitus nomogrammeilla V.1.5.2019
 • Seinän tai pilarin toisen kertaluvun taivutusmomentti
 • Pääraudoituksen mitoitus nomogrammien avulla

 • Huom. Nomogrammeilla mitoitettaessa oletetaan, että pääraudoitus on sama pilarin tai seinän vastakkaisissa pinnoissa.


Kellarin maanpaineseinän rasitukset V.9.9.2018
 • Mitoitus aktiivi- ja lepopaineelle
 • Maanpainekuvaajien piirto
 • Leikkaus- ja taivutusrasitusten ominais- ja mitoitusarvojen laskenta

 • HUOM! tiivistyslisää ei huomioida.


Betonoidun teräsputkipaalun mitoitus V.9.1.2019
 • Betonoidun teräsputkipaalun rakenteellinen ja geotekninen mitoitus koheesiomaassa


Liimapuuhallin mitoitusohjelma V.29.2.2020
 • Mastopilarirakenteisen liimapuuhallin kuormien laskenta ja rakenneosien sekä voimaliitosten yksityiskohtainen mitoitus.YHTEYSTIEDOT:

  Puh. 045 7871 0047
  janne.iho @ concari.fi
  Y-tunnus: 2853751-2 (TMI Janne Iho)
  Y-tunnus: 2998021-7 (Concari Oy)


../TAKAISIN ETUSIVULLE


JI/2020...